Moliyaviy hisobot

2020 yil uchun hisobot


2019 yil uchun hisobot


2018 yil uchun hisobot


2017 yil uchun hisobot


2016 yil uchun hisobot


2015 yil uchun hisobot


2014 yil uchun hisobot


2013 yil uchun hisobot


2012 yil uchun hisobot


2011 yil uchun hisobot


2010 yil uchun hisobot


2009 yil uchun hisobot


2008 yil uchun hisobot


2007 yil uchun hisobot


2006 yil uchun hisobot


2004 yil uchun hisobot


2003 yil uchun hisobot


Matbuot markazi