Reytinglar

xalqaro reyting agentliklari tomonidan baholanngan

Fitch Rating

Fitch Ratings xalqaro reyting agentligi


Emitentning milliy va xorijiy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi: BВ-, «Barqaror» istiqboli

Emitentning milliy va xorijiy valyutadagi qisqa muddatli defolt reytingi: B, «Barqaror» istiqboli

Barqarorlik reytingi: B

Quvvatlash reytingi: 3

Quvvatlash reytingi darajasi: ВВ-

Moody`s

Moody’s xalqaro reyting agentligi


Milliy valyutadagi depozitlarning uzoq muddatli reytingi: B1, «Barqaror» istiqboli

Xorijiy valyutadagi depozitlarning uzoq muddatli reytingi: B2, «Barqaror» istiqboli

Milliy va xorijiy valyutadagi qisqa muddatli reytingi: Not Prime

Bankning moliyaviy barqarorlik reytingi: B3

Bankning bazaviy Kredit bahosi: B3

Matbuot markazi