G’aznachilik amaliyotlari

“Asaka” bank quyidagi g’aznachilik amaliyotlarini taklif etadi:

  • Banklararo va xalqaro bozorda asosiy valyutalar bilan konversion amaliyotlarni o’tkazish
  • “Xalqaro valyuta / O’zbekiston Respublikasi milliy valyutasi” asosida conversion amaliyotlarni o’tkazish
  • SVOP bitimlarini tuzish

Banklararo kreditlash

  • Belgilangan limitlar va / yoki taqdim etiladigan garovlar doirasida banklararo kreditlar ajratish
  • Banklararo kreditlarni asosiy erkin konvertatsiya qilinadigan valyutalarda va O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasida jalb qilish
  • O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasidagi va chet el valyutasidagi korrespondentlik (bank) hisobvaraqlaridagi kunlik kredit qoldiqlari bo'yicha foizlarni hisoblash - kelishuv asosida
  • "Loro" (AQSh dollarida, evroda, O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasida) korrespondentlik hisobvaraqlari bo'yicha vakolatli banklar uchun belgilangan limitlar bo'yicha overdraftni taqdim etish

Banknot amaliyotlari

  • Barcha asosiy erkin konvertatsiya qilinadigan valyutalar hamda O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasi bilan banklararo banknota operatsiyalarini o'tkazish
  • Naqd chet el valyutasini qabul qilish / chiqarish

Matbuot markazi